Back to results

Oproep: PA 3 Ondersteuning van duurzame vervoersoplossingen (Ref.Nr. INTERREG V-A SK-AT/2016/03)

 · Verbeterde gemeenschappelijke planning, coördinatie en praktische oplossingen voor een milieuvriendelijk, koolstofarm en veiliger vervoersnetwerk en de levering van diensten binnen het gebied van het programma (Specifieke doelstelling 3.1)

Contact points
Actions able to be supported
 • Acties ter ondersteuning van de opheffing van specifieke knelpunten in de grensoverschrijdende infrastructuur van het openbaar vervoer (grotendeels planning oplossingen, eventueel ook pilot investeringen).
 • Ontwikkeling van gezamenlijke strategieën, concepten en actieplannen voor een duurzame multimodale mobiliteit in de steden, stedelijke regio’s en landelijke gebieden
 • Ontwikkeling van grensoverschrijdende intelligente vervoerssystemen
 • Verbetering van de regionale mobiliteit door het aanleggen van fietsroutes
 • Bevordering van mobiliteitscentra en multimodale platformen met het oog op een verbetering van de doelmatigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van groenere vervoersmiddelen en diensten.
 • Steun voor opleidingen over groenere regionale mobiliteit
 • Verdere ontwikkeling van multimodale knooppunten en verbindingen ter bevordering van emissie-beperkend en energie-efficiënt goederenvervoer. Het samenwerkingsprogramma kan bijdragen tot de ontwikkeling van een intermodale strategie voor vervoer en mobiliteit, die onder de EUSDR prioriteitsgebieden 1a en 1b wordt nagestreefd (grotendeels door coördinatie en planningsoplossingen die kunnen worden aangevuld door fysieke pilot-investeringen) ten einde de dynamische groei van het grensoverschrijdende vrachtvervoer aan te pakken, zoals in analyses is geschetst.
 • Investeringen in bijbehorende infrastructuur kunnen de aanschaf van voertuigen en auto’s omvatten (overeenkomstig wettelijke en staatssteun bepalingen), kleinschalige aanpassingen en aanvullende voorzieningen voor bus- en treinstations, haltes, verbetering van de normen van geïntegreerde vervoerssystemen, aanleg van multimodale terminals, (parkeerplaatsen, informatieborden, haltes, halte informatiesystemen), aanleg van nieuwe of investering in bestaande havens. Het is niet de bedoeling om harde infrastructuur op “versnipperde” wijze te financieren. Alle harde investeringen moeten deel uitmaken van een strategische benadering om een kritische massa en zichtbaarheid van de maatregelen te bereiken. Slechts vernieuwende proefacties die bijdragen tot CO2 reductie kunnen worden gesteund.
Rate of co-financing and conditions

Slowakije

 • Overheidsinstellingen en organisaties die door de overheid zijn opgericht: max. 85% EFRO, 15% staatsbegroting, eigen bijdrage niet noodzakelijk
 • Openbare organisaties en instellingen, NGO’s/NPO’s: max. 85% EFRO, 10% staatsbegroting, 5% eigen bijdrage
 • Particuliere organisaties: max. 85% EFRO, 5% staatsbegroting, 10% eigen bijdrage (EFRO steunintensiteit: in het geval de minimis steun, mag de medefinanciering minder bedragen)

Oostenrijk

 • Openbare organisaties en instellingen: max. 85% EFRO
 • Particuliere organisaties: max. 85% EFRO (in het geval van de minimis steun, mag de medefinanciering minder bedragen)

De steunintensiteit van eventuele nationale medefinanciering en eigen middelen wordt met  min. 15% berekend; er is geen bindende voorlopige vaststelling van financieringsaandelen.

Other important information

In het kader van deze open oproep kunnen aanvragen ingediend worden zolang de financieringsmiddelen beschikbaar zijn.

De uiterste indiendatum voor het tweede selectieronde van het project die tijdens de 4e vergadering van  het Toezichtcomité op 20 en 21 maart 2018 wordt beoordeeld, is 15 november 2017.

 • Totale omvang van het project (totale kosten): 100,000.00 EUR. Het maximumbedrag van het gefinancierde project is niet vastgesteld.
 • Projectduur: 48 maanden
Title of the instrument
Interreg V-A: Slowakije – Oostenrijk
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
Regionale overheden en organisaties ingesteld en beheerd door regionale overheden/ staatsinstellingen en organisaties opgericht en beheerd door staatsinstellingen / gespecialiseerde instellingen speciaal voor dit doel opgericht / universiteiten en onderzoeksinstituten / overige (met uitzondering van politieke partijen)
Time frame
09/12/2016 - 31/12/2023
Total budget
De totale EFRO toewijzing voor prioriteit 3 (PA3) – voor deze oproep tot indienen van voorstellen bedragen beschikbaar tot €9,655,000 (het totale bedrag van de beschikbare financiering is op indicatieve basis).
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2015)5357 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Slowakijke-Oostenrijk" van 28.7.2015 met wijzigingen.
Usefull links
Interreg V-A: Slowakije-Oostenrijk website