INTRODUCTIE EIBIP

European Inland Barging Innovation Platform

EIBIP is het Europese platform dat bestaat uit regionale innovatiecentra in Duitsland, Frankrijk en het Donaugebied, en als doel heeft innovatie in de binnenvaartsector te bevorderen.

Meer informatie

Europese Innovatiecentra

Het internationale netwerk van EIBIP bestaat uit drie regionale centra in Duitsland, Frankrijk en het Donaugebied. Deze centra zijn opgericht respectievelijk door MARIKO, VNF and Pro Danube. Gebruik de logo's rechts om naar de centra te gaan.

Hoe EIBIP u kan helpen met innovatieve binnenvaart

  • Informatie

    Het project EIBIP stelt de binnenvaartsector in staat versneld toe te werken naar betere milieuprestaties. Lees meer
  • Funding possibilities

    Het EIBIP-secretariaat houdt een overzicht bij van financieringsmogelijkheden voor innovatie in de binnenvaartsector op landenniveau. Lees meer
  • Contact

    Het EIBIP Platform wordt geleid door de Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB). Het EICB is beschikbaar voor algemene vragen. Lees meer

Laatste nieuws