Informatie

De binnenvaart staat bekend als duurzame modaliteit. Maar de ontwikkelingen bij concurrerende vormen van vervoer gaan hard. En daarom moet ook de binnenvaartsector in een hogere versnelling om haar milieuprestaties te verbeteren.

Het project EIBIP stelt de binnenvaartsector in staat versneld toe te werken naar betere milieuprestaties door middel van innovatie en internationale kennisuitwisseling. Met name op het terrein van brandstofefficiency en het terugdringen van NOx en fijnstof is door middel van structurele innovatie ruimte voor verdere verbeterslagen.

Onder de vleugels van EIBIP worden in Duitsland, Frankrijk en de Donaulanden met dit doel regionale innovatiecentra ingericht door repectievelijk MARIKO (D-ZIB), Pro Danube (InDanuve) en VNF (Batelia).