Disclaimer

De informatie, de informatie en tools die door EIBIP worden verstrekt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en mogen niet worden beschouwd als een toezegging van leden van het EIBIP Consortium. Het EIBIP Consortium aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of onvermogen om een van zijn software of algoritmen te gebruiken. De informatie wordt verstrekt zonder enige garantie, het EIBIP Consortium verwerpt uitdrukkelijk alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties of verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald gebruik.