Back to results

Oproep: PA 2 – Het bevorderen van de grensoverschrijdende mobiliteit (Ref.Nr INTERREG V-A SK-HU/1601)

 · (i) Het verbeteren van grensoverschrijdende openbaar-vervoersdiensten. (Specifieke doelstelling 2.2.1) (ii) Het verbeteren van grensoverschrijdende logistieke diensten (Specifieke doelstelling 2.2.2)

Contact points
Actions able to be supported

Indicatieve lijst van acties die in aanmerking komen voor subsidies onder de Specifieke doelstelling 2.2.1 “Het verbeteren van grensoverschrijdende openbaar-vervoersdiensten”

 • Ontwikkeling van grensoverschrijdende intelligente vervoerssystemen (IVS), informatiesystemen voor reizigers , online dienstregelingen, e-ticketsystemen, mobiele apps, gemeenschappelijke tariefsystemen
 • Ontwikkeling en integratie van grensoverschrijdende openbaar-vervoersdiensten, oprichting van transportorganisaties.
 • Investeringen in infrastructuur (b.v. voertuigen – bussen, veerboten, boten-, bus- en treinstations, veerboot havens), Investeringen die bijdragen tot een betere toegankelijkheid van stedelijke voorzieningen
 • Ontwikkeling van vraagafhankelijke grensoverschrijdende vervoersdiensten
 • In geval van werkzaamheden die verband houden met wegenbouw, passieve geluid reducerende maatregelen (geluidsschermen, bescherming door bomen) (per activiteit wordt geen afzonderlijke steun verleend)
 • Voorbereiding van investeringen: uitwerking van studies, analyses, concepten, uitwerking van aanbevelingen inzake juridisch-administratieve knelpunten die de grensoverschrijdende mobiliteit verstoren b.v. vergoeding van cabotage, voordeel van internationale transportregels tussen twee staten etc. (per activiteit wordt geen afzonderlijke steun verleend)

Indicatieve lijst van acties die in aanmerking komen voor subsidies onder de Specifieke doelstelling 2.2.2 “Het verbeteren van grensoverschrijdende logistieke diensten”

 • Het realiseren van grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven op het gebied van logistiek, ontwikkeling van geïntegreerde dienstverleningssystemen, infrastructuur en ICT toepassingen
 • Investeringen in de infrastructuur (b.v. treinstations, veerboothavens en verbindingswegen tussen nieuwe havens en het bestaande vervoersnetwerk)
 • Voorbereiding van investeringen: uitwerking van studies, analyses, concepten (per activiteit wordt geen afzonderlijke steun verleend)
Rate of co-financing and conditions

Slovakije:

 • Overheidsinstellingen: 100% (85%- EFRO, 15% nationale medefinanciering, 0% eigen bijdrage)
 • Overige overheidsinstellingen, hogere territoriale eenheden, gemeenten, NGOs, etc: 95% (85% EFRO, 10% nationale medefinanciering, 5% eigen bijdrage)
 • Particuliere sector via overheid steunmaatregelen: 90% (85% EFRO, 5% nationale medefinanciering, 10% eigen bijdrage)

Hongarije:

 • Centrale begrotingsinstellingen: max. 100% (max. 85% EFRO, max. 15% nationale medefinanciering, min. 0% eigen bijdrage)
 • Overige organisaties: max. 95% (max. 85% EFRO, max. 10% nationale medefinanciering, min. 5% eigen bijdrage)
Other important information

De oproep staat permanent open met uiterste  indieningstermijnen op 3 november en 31 januari van elk jaar.

 • Selectieprocedure: één staps aanvraagprocedure
 • Totale omvang van het project (SO 2.2.1): 100,000.00 – 1,000,000.00 EUR (In het geval van grensoverschrijdende wegen, bruggen en veerboten kunnen de totale subsidiabele uitgaven hoger zijn dan het gestelde maximum)
 • Totale omvang van het project (SO 2.2.2): 200,000.00 – 2,000,000.00 EUR
 • Project duur: 24 maanden (In gerechtvaardigde gevallen tot 36 maanden bij grensoverschrijdende wegen, bruggen en veerboten)

Deze Oproep (Ref. Nr SKHU/1601) biedt geen ondersteuning aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Title of the instrument
Interreg V-A: Slovakije-Hongarije
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
Indicatieve lijst voor in aanmerking komende kandidaten: Openbare instellingen: Particuliere instellingen in het belang van burgers / Staatsbedrijven / Europese Groeperingen voor territoriale Samenwerking (EGTC) / Niet gouvernementele organisaties (NGO) / Ontwikkelingsagentschappen / Gemeenten, gemeentelijke/regionale overheden / Universiteiten en onderzoeksinstituten voor vervoer. In aanmerking komende kandidaten dienen ingeschreven te zijn in het programmagebied of te beschikken over een vestiging die hier is ingeschreven. Deze Oproep bevat geen ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Time frame
29/07/2016 - 31/12/2020
Total budget
Toegekende EFRO fondsen voor (SO2.2.1) 10,980,000.00 EUR en voor (SO2.2.2) 6,938,080.00 EUR
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit C(2015) 6805 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma “Interreg V-A Slovakije-Hongarije” voor ondersteuning door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in het kader van de samenwerkingsdoelstellingen in Slovakije-Hongarije.
Usefull links
Interreg V-A: Slovakije-Hongarije website