Back to results

Oproep: Innovatie in Management en Dienstverlening –Invoering van een gemoderniseerde Infrastructuur voor verkeersbeheer, Verbetering van de Vervoersveiligheid (Ref.Nr.BG16M1OP001- 4.001)

 · Ontwikkeling van duurzame vervoerssystemen om zo bij te dragen aan: efficiënte connectiviteit van het vervoersnetwerk; opheffen van onderdelen met ontoereikende capaciteit; verbetering van vervoersveiligheid; vermindering van congestie, geluidshinder en luchtverontreiniging; bevordering het gebruik van milieuvriendelijk transportmiddelen.

Contact points
Actions able to be supported

Binnenvaart en onderwerpen m.b.t, intermodaal vervoer, komen aan de orde de Prioriteit as 4  “Innovaties in management en de dienstverlening  – oprichting van een moderne infrastructuur voor verkeersbeheer en verbetering van vervoersveiligheid” onder de investeringsprioriteit 7(c) – Ontwikkeling en verbetering van milieuvriendelijke, alsmede geluidsarme en koolstofarme vervoerssystemen, inclusief binnenvaarwegen en zeevervoer, havens, multimodale verbindingen en luchthaven infrastructuur, ten einde duurzame regionale et lokale mobiliteit te bevorderen.

Voorbeelden van acties binnen de Specifieke doelstelling 1 “Verbeterd vervoersmanagement door de introductie van innovatieve systemen”:

  • Ontwikkeling van scheepvaartinformatiesystemen, verbeterenvan de bestaande en onder constructie zijnde systemen (voor scheepvaart-informatiesystemen inclusief opsporings- en reddingsystemen zullen de veiligheid en zekerheid van de scheepvaart verbeteren
  • Levering van multifunctionele schepen (om informatie over de navigatieomstandigheden langs de Donau te verzamelen en de EA EMDR te voorzien van de benodigde data, ten einde adequaat te kunnen reageren in periodes van laagwater met het verstrekken van informatie over minimumdiepgang voor de binnenvaart, voor betere navigatieomstandigheden en voor het verbeteren van de veiligheid van de scheepvaart op de rivieren.
  • modernisering en constructie van voor de verwerking van scheepsafval en ladingresiduen in Bulgaarse havens, die van nationaal belang zijn op de Donau en de Zwarte Zee voor een beter milieumanagement..

De verwachte resultaten: Verbeterde navigatieomstandigheden op de Donau; Verbeterde toegang tot de Bulgaarse havens op het centrale en uitgebreide Trans-Europese vervoersnetwerk; Verbeterd milieumanagement op het gebied van vervoer over water en in de burgerluchtvaart

Rate of co-financing and conditions

85% uit het ERFO (15% uit de overheidsbegroting en/of eigen bijdrage)

Other important information

Het projectvoorstel zal elektronisch via EUMIS 2010 worden ingediend: https://eumis2020.government.bg.

Title of the instrument
Operationeel Programma inzake Vervoer en Vervoersinfrastructuur (OPVVI)
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
In het geval van projecten op het gebied van vervoer over water, zijn de vooraf vastgestelde potentiële begunstigden de: Executive Agency for Exploration and Maintenance of the Danube River (APPD) / State Enterprise "Bulgarian Ports Infrastructure Company"/ Executive Agency for "Maritime Administration"
Time frame
01/09/2015 - 31/12/2020
Total budget
De EU medefinancieringsbegroting van prioriteiten as 4, die 85% bedraagt: 57.9 MEUR (luchthavens: 5 MEUR; zeehavens: 6.6 MEUR; binnenvaart en binnenhavens: 6.6 MEUR; ITS: 39.7 MEUR). Totale begroting: 68.17 EUR
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2014)10232 of 19.12.2014 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma “Vervoer en Vervoersinfrastructuur” in Bulgarije en de wijzigingen daarop: OPVI Richtlijnen met wijzigingen
Usefull links
Operationeel Programma inzake Vervoer en Vervoersinfrastructuur (OPVVI) website
eumis2020 - Portaal met Open procedures en oproepen en elektronische toepassingen in Bulgarije