Terug naar zoekresultaten

Operationeel Programma Geïntegreerd Vervoer (OPGV)

 · Dit programma omvat de belangrijkste investeringen in de vervoersinfrastructuur . Het programma bestaat uit: (a) Prioriteiten-as 1 “Verbetering van de internationale toegankelijkheid van het (TEN-T) wegennet” uit het Cohesiefonds; (b) Prioriteiten as 2 “Verbetering van de internationale toegankelijkheid van het (TEN-T) spoorweg- en vaarwegennet” uit het Cohesiefonds; (c) Prioriteiten-as 3 “Ontwikkeling van duurzaam stedelijk vervoer en toegankelijkheid van het voorstedelijk spoorwegennet” uit het EFRO en Cohesiefonds; (d) Prioriteiten-as 4 “Verbetering van de toegankelijkheid van het TEN-T wegennet” uit het EFRO.

Contactpunten
Subsidiabele activiteiten

In het geval van vervoer over water (binnen de specifieke doelstelling 2.2.Verbetering van de veiligheid van de scheepvaart op de Donau) wordt steun verleend aan de volgende activiteiten: ontwikkeling gericht op de verbetering van de binnenvaart,  waartoe naast de RIS ontwikkelingen, regelmatige updates van elektronische navigatiekaarten op basis van nieuwe metingen, het gebruik van ECDIS en de uitgebreide ontwikkeling en modernisering van markeringssystemen langs de vaarwegen behoren.

Steunintensiteiten en voorwaarden

Tot 85% EU medefinanciering (uit het  EFRO et het Cohesiefonds). 15% nationale bijdrage.

Overige belangrijke informatie

Projecten zullen worden geselecteerd via openbare en niet-openbare oproepen tot het indienen van voorstellen. Voor meer informatie betreffende individuele oproepen/maatregelen, gelieve contact op te nemen met de Beheerautoriteit

Naam van steunregeling (oorspronkelijke taal)
Operationeel Programma Geïntegreerd Vervoer (OPGV)
Vorm van de steun

Niet terugvorderbare subsidie

In aanmerking komende begunstigden
In het geval van projecten op het gebied van het vervoer over water, zijn de vooraf gedefinieerde begunstigden: Nationale Vereniging voor Rampenplannen en de de Vereniging voor informatie en communicatie (RSOE) / de directoraten voor waterbeheer verantwoordelijk voor de aanwijzingen op de Donau (ÉDUVIZIG, KDVVIZIG en ADUVIZIG), en alle opvolgers hiervan.
Looptijd
01/01/2014 - 31/12/2023
Budget totaal
1,259,035,159.00 EUR worden toegewezen aan prioriteit. Totale OP begroting: 3,919,774,388.00 EUR. Totale EU bijdrage: 3,331,808,225.00 EUR terwijl (a) 631,099,276.00 EUR uit het EFRO; (b) 2,700,708,949.00 EUR uit het Cohesiefonds.
Rechtsgrondslag
Uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2015)947 van 12.2.2015 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma “Geïntegreerd Vervoer”.
Relevante links
Website van de besturende autoriteit "Ministerie van Nationale Ontwikkeling"
EC Ragionale Beleidszaken website - Hongarije