Back to results

Nationaal milieuprogramma en bedrijfsgerelateerde verkeersmaatregelen

 · Vermindering van luchtvervuiling, klimaatgerelateerde uitstoot, geluidshinder en afval

Contact points
Actions able to be supported

Ondersteunde acties zijn niet strikt gedefinieerd. De beslissende factor bestaat uit het resultaat van de investering, bijvoorbeeld de mate waarin vervuiling wordt gereduceerd.

Rate of co-financing and conditions

Maximaal aandeel subsidie:
Tot 35% inclusief EU co-financiering.
Tot 30% zonder EU co-financiering.
Minimale investeringskosten zijn afhankelijk van het thema.

Other important information

Enkel acties die in relatie staan tot vermindering van vervuiling op Oostenrijks grondgebied komen in aanmerking.

Title of the instrument
National environmental aid scheme – company-related traffic measures
Type of aid

Rechtstreekse subsidie

Eligible beneficiaries
Natuurlijke personen en rechtspersonen
Legal basis
Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993 vom 16. März 1993 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. I Nr. 40/2014, vom 13.Juni 2014; Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung Verordnung (EU, Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014), "De-minimis"-Verordnung (Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013), Umweltleitlinien 2014-2020 (Nr. 2014/C 200/01 vom 28.06.2014)
Usefull links
Betriebliche Umweltförderung im Inland