Back to results

klimaaktiv mobil

 · Het doel van deze financiering is om milieueffecten te behalen, zoals vermindering van broeikasgassen via transport- en mobiliteitsmaatregelen of actieve klimaatbescherming in de transportsector te bevorderen.

Contact points
Actions able to be supported

Bevordering van investeringen in de mobiliteitssector, die een positief effect op het milieu hebben (met name CO2-reducties, vermindering van luchtverontreinigende stoffen zoals NOx)

In aanmerking komende maatregelen:

  • Voertuigen met milieuvriendelijke aandrijving (bijvoorbeeld aardgas, biodiesel (> 50%), volledige hybride voertuigen, volledige hybride voertuigen met> 50% biobrandstoffen)
  • In-house brandstofsystemen
  • Milieuvriendelijk transportbeheer (transportbanden)
Rate of co-financing and conditions

Afhankelijk van het ondersteuningsschema.

Other important information
Mogelijke steunregelingen (relevant voor binnenvaart):
  • Mobiliteitsmanagement voor vrije tijd en toerisme
  • Mobiliteitsmanagement voor bedrijven
  • Milieuondersteuningsregeling luchtzuivering
Title of the instrument
klimaaktiv mobil
Type of aid

Investeringsbijdrage

Eligible beneficiaries
Afhankelijk van het ondersteuningsschema
Time frame
01/01/2013 - 31/12/2020
Total budget
N/A
Legal basis
Nationale Grundlagen: Förderungsrichtlinie klimaaktiv mobil, Klima- und Energiefondsgesetz, Änderung des Klima- und Energiefondsgesetzes;;Europäischen Regelungen: "De-minimis"-Verordnung und Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)
Usefull links
Meer informatie