Terug naar zoekresultaten

Energie-investeringsaftrek (EIA)

 · Stimuleren van investeringen in energiebesparend materieel en hernieuwbare energie

Contactpunten
Subsidiabele activiteiten

Investeringen in energiebesparend materieel; maatregelen moeten op een zogenaamde Energielijst opgenomen worden, die jaarlijks geaktualiseerd wordt; voorbeelden voor binnenvaarttechnologieën:

  1. Energiebesparende motoren voor bestaande schepen
  2. Brandstofverbruiksmeter
  3. Automatische regelaar voor de aandrijving
  4. Maatregelen die leiden tot energiebesparing (bijv. sproeier propellers, keerkoppeling, thermische isolatie van de stuurhut)
  5. Afdichting propeller schacht
  6. Smeeroliesystemen voor dieselmotoren
Steunintensiteiten en voorwaarden

Aftrek van 41,5% van de kosten van de energiebesparende investering van de fiscale winst

Naam van steunregeling (oorspronkelijke taal)
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Vorm van de steun

Fiscale stimulans

In aanmerking komende begunstigden
Ondernemers die inkomens- of ondernemingsbelastingen betalen in Nederland
Looptijd
01/01/2001 - ...
Budget totaal
Voor 2016: 161,000,000 EUR
Rechtsgrondslag
Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001, 15 december 2006/Nr. DB06/608M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie directe belastingen
Relevante links
Nadere informatie