Back to results

Staatssteunregeling voor modernisering van binnenvaart vrachtschepen

 · Vermindering van de milieueffecten van het vervoer over water door vermindering van de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes uit verbrandingsmotoren en hulpmotoren die op schepen zijn geïnstalleerd en door andere maatregelen met directe milieubelasting te implementeren. Versterking van het aandeel van waterwegvervoer in de multimodale transportketen door de schepen competitief te maken, operationeel flexibeler en veiliger in het kader van een multimodale transportketen door deze te moderniseren.

Contact points
Actions able to be supported

Subprogramma 1: Vermindering van de milieueffecten van het waterwegvervoer

 • Vervanging van scheepsmotoren: aanschaf van lage emissie-motoren en hulpmotoren; direct gerelateerde volgende componenten (bijvoorbeeld versnellingsbak), en installatie.
 • Omzetten van schepen naar een nieuwe brandstof: omzetten van schepen naar een nieuwe brandstof zoals LNG, incl. verwerving van geassocieerde technologie (zowel mono- als dual-fuel).
 • Modelleren rompvorm van schepen: het verkrijgen van technologie voor het aanpassen van de vorm van het schip, inclusief de installatie en aanpassing van het schip (incl. aankoop van materialen).
 • Modernisering van voortstuwingsapparatuur: het verwerven van aandrijfapparatuur componenten (propeller, as), incl. installatiekosten.


Subprogramma 2: Modernisering van schepen om multimodaliteit van het goederenvervoer te vergroten

 • Aankoop van lichtgewicht bedekking voor vrachtcompartiment, inclusief installatie
 • Aanpassen van de luiken, inclusief de aankoop van materialen
 • Aankoop transportframes voor personenauto’s
 • Verbreding of verlenging van een vaartuig (duwboten), incl. materiaal

Subprogramma 3: Modernisering van schepen die leiden tot verhoogde veiligheid van

 • Uitrusten van schepen met boegschroefinstallatie, incl. installatie
 • Aankoop en vervanging van buitenste beplating, incl. vervanging van aangetaste vaartuigdelen
 • Toevoeging van radarapparatuur, incl. installatie
 • Vervanging van de bekleding van ondergedompelde delen (buitenste beplating) of een nieuwe oppervlakteafwerking / bescherming voor deze onderdelen
 • Reconstructie van de elektrische bedrading aan boord, incl. aankoop van elektrische bedrading
Rate of co-financing and conditions

Subprogramma 1: 85% van de subsidiabele kosten
Subprogramma 2 & 3: 85% voor kleine bedrijven en 75% voor middelgrote ondernemingen

Verdere voorwaarden:

 • Redelijke kosten voor het opstellen van technische documentatie die zijn goedgekeurd door een entiteit die bevoegd is om technische inspecties van vaartuigen te verrichten, of door een in de EU-wetgeving erkend classificatiebureau, vormen subsidiabele kosten in alle subprogramma’s, samen met die welke zijn vastgesteld onder de te ondersteunen acties.
 • Investeringsprojecten mogen niet zijn gestart voorafgaand aan de steunaanvraag door de begunstigde aan de subsidieautoriteit.
 • Steun wordt verleend onder een competitief biedproces.
 • Aanvragen worden ingediend op basis van Calls.
Other important information

Alle moderniseringen op een schip onder de steunregeling mogen niet meer bedragen dan 30% van de prijs van een nieuw referentievaartuig (80 miljoen CZK).

Title of the instrument
State aid scheme for modernisation of inland waterway freight transport vessels
Type of aid

Directe subsidie

Eligible beneficiaries
Alle eigenaren of exploitanten van vloten van binnenvaartschepen waarvan de vaartuigen zijn geregistreerd in het Waterwegenregister van Tsjechië, ongeacht de nationaliteit van de exploitant. Alleen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) komen in aanmerking voor de regeling.
Total budget
420 mijl. CZK (ca. 140 miljoen CZK per subprogramma)
Legal basis
Czech Government Resolution N° 449 of 12 June 2013 approving the Transport policy for 2014-2020, looking ahead to 2050;Czech Government Resolution N° 558 of 9 July 2014 approving the draft Operational Programme Transport 2014-2020 (draft approved by the European Commission on 11 May 2015);Czech Government Resolution N° 37 of 11 January 2010 approving the Strategic Framework for the Sustainable Development of the Czech Republic;Regulation N° 560/2006 Coll. on the participation of the State budget in financing asset renewal programmes, as amended;Act N° 218/2000 Coll. on budgetary rules, as amended
Usefull links
Operationeel Programma Transport Website van het Ministerie van Transport