Back to results

ERA-NET MarTERA – Maritime and Marine Technologies for a New ERA

 · Versterking van Europees onderzoek op het gebied van maritieme technologie

Contact points
Actions able to be supported
Transnationale onderzoeksprojecten met speciale focus op maritieme economie:
 • milieuvriendelijke maritieme technologieën
 • ontwikkeling van nieuwe materialen en structuren
 • sensoren, automatisering, controle en observatie
 • geavanceerde productietechnieken en fabricage
 • bescherming en veiligheid
Rate of co-financing and conditions
 • maximaal 50% van de subsidiabele projectgerelateerde kosten voor industriële partijen, hogere vergoedingen voor kleinere en middelgrote bedrijven
 • maximaal 100% van de subsidiabele projectgerelateerde kosten voor universiteiten, onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke instellingen en vergelijkbare instellingen
Other important information
 • Opvolger van ERA-NET Martec
 • Steun vindt plaats vanuit nationale middelen
 • Implementatie vindt plaats door middel van transnationale calls, vermoedelijk eind 2016
 • inschrijvingsdeadline van de 1e call is vermoedelijk in maart 2017
Title of the instrument
ERA-NET MarTERA - Maritime and Marine Technologies for a New ERA
Type of aid

Subsidie

Eligible beneficiaries
Industriële partijen, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen
Total budget
Totale budget van de 1e call: 30 miljoen EUR waarvan 20 miljoen vanuit nationale fondsen van partnerlanden en 10 miljoen van de Europese Commissie
Usefull links
Meer informatie over het netwerk
Nieuws over het ERA platform