Back to results

Binnenvaartfonds

 · Herstructurering en promotie van de binnenvaart

Contact points
Actions able to be supported
  1. Projecten gericht op de herstructurering van de binnenvaart
  2. Introductie van nieuwe technische oplossingen, verbetering van werkomstandigheden en veiligheid, verbetering van milieubescherming
  3. Aanmoedigen tot privatisering
  4. Verbetering van de kwalificaties van scheepseigenaren en werknemers in de binnenvaart
  5. Ondersteunen van binnenvaartpersoneel bij het veranderen van hun beroep door een verandering van kwalificaties of vervroegd pensioen
Rate of co-financing and conditions
  • Rentetarief: 0,4 kortingstarief; leningen voor max. 80% van de investeringskosten
  • Tarieven voor subsidies: zie Rechtsgrondslag van het fonds
Other important information

Combinatie met andere regelingen is toegestaan.

Title of the instrument
Fundusz Żeglugi Śródlądowej
Type of aid

Directe subsidie
Zachte lening

Eligible beneficiaries
Eigenaren van Poolse binnenschepen (tenminste 5 jaar in bedrijf)
Time frame
01/01/2003 - ...
Total budget
Gemiddeld jaarlijks budget: 11.300.000 PLN (2.563.200 EUR)
Legal basis
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 199 poz. 1672)
Usefull links
Nadere informatie (Wet met betrekking tot Binnenwaterwegenfonds en Reservefonds)