Back to results

Operationeel Programma voor Innovatie en Concurrentievermogen (OPIC)

 · Om bij te dragen tot duurzame, lange termijn concurrentievoordelen voor Bulgaarse ondernemingen en de overgang naar een kenniseconomie te bespoedigen. De ondersteuning is gericht op innovatie en ondernemerschap, groeimogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf (MKB/KMO) en efficiënt gebruik van energie en grondstoffen door bedrijven.

Contact points
Actions able to be supported
  • Prioritaire As 1: Technologische Ontwikkeling en Innovatie – Verhoogde innovatie-activiteiten van ondernemingen door de ontwikkeling van de samenwerking met het oog op innovatie tussen ondernemingen en tussen het bedrijfsleven en de academische wereld, inclusief internationalisering van het innovatieproces
  • Prioritaire As 2: Ondernemerschap en groeimogelijkheden van het MKB/KMO (Bevordering van overlevingskansen van KMO’s mede via stimulering van ondernemerschap; versterking van productiviteit en exportmogelijkheden van Bulgaarse KMO’s) biedt ondersteuning ter bevordering van ondernemerschap en vergemakkelijkt de toegang tot financieringsmiddelen (bestaand en nieuw opgericht)
  • Prioritaire As 3: Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen (Vermindering van de energie-intensiteit van de economie; Toename van het aandeel van de KMO’s door maatregelen voor efficiënt gebruik van grondstoffen, Bevordering voor efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen binnen de ondernemingen) zal gericht steun verlenen voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle productiesectoren  en efficiënt gebruik van grondstoffen bevorderen.
  • Prioritaire As 4: Het oplossen van knelpunten in de continuïteit van de gasvoorziening: Betere interconnectiviteit met de gastransmissiesystemen in buurlanden
Rate of co-financing and conditions

De medefinancieringspercentages zullen gedetailleerd omschreven worden in de richtlijnen van de individuele stimuleringsprogramma’s en oproepen.

Other important information

Projecten zullen worden geselecteerd via openbare en niet-openbare oproepen tot het indienen van voorstellen. Voor meer informatie betreffende individuele oproepen/maatregelen, gelieve u contact op te nemen met de beheerautoriteit.

Title of the instrument
Operationeel Programma voor innovatie en concurrentievermogen (OPIC)
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie / Ondersteuning door financieringsinstrumenten: risico- en aandelenkapitaal of gelijkwaardig / Ondersteuning door financieringsinstrumenten: lening of gelijkwaardig / Ondersteuning door financieringsinstrumenten: garantie of gelijkwaardig

Eligible beneficiaries
PA 1 – ondernemingen of groepen van ondernemingen (micro-, kleine-, middelgrote-, of grote ondernemingen), inclusief partnerschappen met onderzoeksorganisaties (rechtspersonen of andere vormen van samenwerkingsverbanden),, agentschappen , instanties, bedrijfsorganisaties en andere eenheden voor het verstrekken van ondersteunende diensten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie binnen bedrijven, Sofia Tech Park, centra voor technologieoverdracht en technologie, clusters // PA 2 – startende en bestaande ondernemingen in de sectoren vastgelegd in de Nationale Strategie ter bevordering van het MKB en in het kader van de culturele en creatieve industrieën, ondernemingen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten ten bate van een ouder wordende bevolking, zorg en gezondheid, sociaal ondernemerschap, bestaande micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen volgens de Nationale Strategie ter bevordering van het MKB 2014-2020 voor activiteiten die gefinancierd worden door subsidies, clusters (inclusief nieuwe en bestaande clusters binnen de Strategie voor de Donauregio, het Actieplan, PA 3), bedrijfsverenigingen alsmede organisatie en instellingen die meewerken aan de uitvoering van deze activiteiten en het verstrekken van diensten voor bedrijfsondersteuning en verbetering van het bedrijfsklimaat. // PA 3 - MKB // PA 4 –Ministerie van Energie
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Total budget
Totaal budget: 1,270,135,903.00 EUR (Totale EU bijdrage: 1,079,615,516.00 EUR)
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2015)1699 of 19.3.2015 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma “Innovatie en Concurrentievermogen” in Bulgarije
Usefull links
Operationeel Programma voor Innovatie en Concurrentievermogen (OPIC) website
eumis2020 - Portal voor Openbare procedures en oproepen en elektronische aanvragen in Bulgarije