Back to results

Operationeel Programma Ontwikkeling Human Resources (OPOHR)

 · Gericht op werkgelegenheidsvraagstukken, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Contact points
Actions able to be supported

Het OP Human Resources (OPOHR) is gebaseerd op de drie volgende pijlers:

  1. Een hogere arbeidsparticipatie en betere kwaliteit van de werkgelegenheid door het bestrijden van werkloosheid onder de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, voornamelijk jongeren en langdurig werklozen alsmede het bereiken van hogere arbeidsparticipatie onder ouderen,
  2. Bestrijding van armoede en bevordering van sociale integratie– kwalitatief goed werk is de beste manier om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, in combinatie met het bevorderen van toegang tot arbeid voor mensen die ver naast de arbeidsmarkt staan. De pijler richt zich ook op kinderen met een handicap, de noodzaak voor deïnstitutionalisering en de vervanging van het institutionele model van de bejaardenzorg door thuiszorg of hulp vanuit de gemeenschap, Roma integratie, en steunverlening voor sociale ondernemingen;
  3. Modernisering van het overheidsbeleid– Versterking en opbouw van structuurmogelijkheden voor beleidsuitvoering op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie; een betere coördinatie tussen instellingen, dienstverleners van sociale – en gezondheidszorg en de civiele sector. Vanuit deze pijler zal het OHROP steun verlenen voor transnationale samenwerking tussen organisaties uit Bulgarije en andere EU lidstaten. Gebaseerd op kleinschalige initiatieven voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, kunnen de transnationale projecten een basis bieden voor het tot stand brengen van doeltreffend en efficiënt nationaal beleid.
Rate of co-financing and conditions

85 % gefinancierd door het EFRO en 15 % met nationale financiering, meer  details zijn in de individuele oproepen aangegeven, b.v. minimale en maximale bedragen.

Other important information

Voor meer informatie betreffende individuele oproepen/maatregelen, gelieve contact op te nemen met de beheerautoriteit en/of de eumis2020 – Portaal met open procedures en oproepen en e-applicaties in Bulgarije.

Title of the instrument
Operationeel Programma Ontwikkeling Human Resources (OPOHR)
Type of aid

Meer details worden aangegeven in de individuele oproepen.

Eligible beneficiaries
Opleidings- en trainingscentra, Federale Overheid / Regio / Stad / Gemeente / Lokale Autoriteiten, Lobbyisten / Beroepsorganisaties / Vakbonden, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, MKB’s (tussen 10 en 249 werknemers), Micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers), NGO/NPO, Nationale Overheden, Universiteiten, Ondernemingen (meer dan 250 werknemers of niet gedefinieerd), Verenigingen, Overheidsdiensten
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van C(2014)9080 van 28.11.2014 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het Operationele Programma "Ontwikkeling Human resources " in Bulgarije met wijzigingen
Usefull links
Operationeel Programma Ontwikkeling Human Resources (OPOHR) website
Eumis2020 – Portaal met open procedures en oproepen en e-applicaties in Bulgarije