Back to results

Operationeel Programma Geïntegreerde Infrastructuur 2014-2020 (OPGI)

 · (i) bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren (ii) verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van ICT

Contact points
Actions able to be supported

Wat betreft de binnenvaart zal het programma bijdragen tot het creëren van voorwaarden voor een betere bevaarbaarheid van de Donau en het doorvoeren van verbeteringen in de haven van Bratislava door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  1. Haalbaarheidsstudie ter verbetering van de bevaarbaarheid van de Donau
  2. Modernisering en constructie van een openbare haven in Bratislava
  3. Invoering van moderne technologieën in het beheer van schepen en havens
  4. Investeringen vooraf en projectvoorbereiding

Zie voor meer details: Thematische doelstelling “Bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren ” / Investeringsprioriteit “7i) Ondersteunen van een interne multimodale Europese vervoersruimte door te investeren in TEN-T” / Specifieke doelstelling 4.1 “Verbeteren van de kwaliteit van havendiensten in de openbare haven van Bratislava”.

Rate of co-financing and conditions

Medefinancieringspercentage 95 %, tot een maximale hoogte van de subsidiabele kosten.

Other important information

Het operationele programma ‘Geïntegreerde Infrastructuur’ staat onder leiding van het Ministerie van Vervoer en Openbare Werken en de Republiek Slowakije. Voor meer informatie inzake individuele oproepen/maatregelen, gelieve de verantwoordelijke autoriteit te benaderen of de OPGI website.

Title of the instrument
Operationeel Programma Geïntegreerde Infrastructuur 2014-2020 (OPII)
Type of aid

Directe subsidie

Eligible beneficiaries
1. Organisatie voor de Ontwikkeling van het Vervoer over Water (Transport Development Agency) 2. Openbare havens 3. Ministerie van Vervoer en Openbare Werken van de Republiek Slowakije 4. Centrale Overheidsinstanties en Diensten die bijdragen tot de uitvoering en naleving van de OPGI doelstellingen
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2014) 8045 d.d. 28.10.2014 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma “Geïntegreerde Infrastructuur”(OPGI). De herziening van OPGI naar versie 2.1. werd goedgekeurd door het Uitvoeringsbesluit van de Commissie (2016) 7475 d.d. 15.11.2016.
Usefull links
Operationeel Programma Geïntegreerde Infrastructuur website