Back to results

Operationeel Programma Concurrentievermogen (OPC)

 · Om de uitdagingen als gevolg van de geringe steunverlening aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) alsmede de onderontwikkelde informatie en communicatie technologieën (ICT) diensten en infrastructuur aan te pakken.

Contact points
Actions able to be supported

Het operationele programma Concurrentievermogen is gericht op twee hoofdpunten:

 1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie(OOI) ter ondersteuning van het economische concurrentievermogen en de bedrijfsontwikkeling (totaal budget 952.57 MEUR):
  • Bevordering van investeringen in O&I, ontwikkeling van banden en synergiën tussen ondernemingen, onderzoek en ontwikkelingscentra en hoger onderwijs
   • Actie 1.1.1: Grote O&O infrastructuren (A: investeringen in O&O afdelingen van ondernemingen & B: Projecten voor innovatieve clusters)
   • Actie 1.1.2: Ontwikkeling van netwerken van O&O centra, op nationaal niveau gecoördineerd en gekoppeld aan Europese en internationale netwerken, waarmee onderzoekers toegang krijgen tot wetenschappelijke publicaties en tot Europese en internationale stichtingen
   • Actie 1.1.3: Het realiseren van synergiën met OOI acties binnen het EU HORIZON 2020 kaderprogramma en met andere internationale OOI programma’s
   • Action 1.1.4: Het aantrekken van hooggeschoold personeel uit het buitenland ter versterking van de O&O capaciteit
  • Verbetering van de infrastructuur voor onderzoek en innovatie (O&I) en van de capaciteiten voor de ontwikkeling van topprestaties op dit gebied, de bevordering deskundigheidscentra, in het bijzonder indien deze van Europees belang zijn en gekoppeld worden aan bestaande of opkomende clusterstructuren die innovatie en economische ontwikkeling nastreven
   • Actie 1.2.1: De vraag naar innovatie binnen bedrijven stimuleren door middel van OOI projecten die ondernomen worden door ondernemingen individueel of in samenwerking met O&O instituten en universiteiten met het oog op de proces- en productinnovaties in groeisectoren met groeimogelijkheden
   • Actie 1.2.2: Krediet en risicokapitaalmaatregelen ten gunste van innovatieve MKB’s en onderzoeksorganisaties die inspelen op de vragen op de markt
   • Action 1.2.3: Partnerschappen voor de kennisoverdracht
 1. Informatie- en communicatietechnologieën voor een concurrerende digitale economie (totaal budget 630.2 MEUR)
  • Gebruik van Breedbanden levering van hogesnelheidsnetwerk, alsmede ondersteuning van de toepassing van opkomende technologieën en netwerken voor digitale economie, digitale integratie, online cultuur en e-gezondheidszorg
  • Versterken van ICT applicaties voor de Overheid, e-Learning
Rate of co-financing and conditions

De medefinancieringspercentages zullen gedetailleerd omschreven worden in de richtlijnen van de individuele stimuleringsprogramma’s.

Other important information

Details over de actie die voor ondersteuning in aanmerking kan komen, zijn te vinden in de Toepassingshandleiding voor kandidaten voor vastgelegde prioritaire zwaartepunten.

Title of the instrument
Operationeel Programma Concurrentievermogen (OPC)
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
Opleidings- en trainingscentra, Federale Staat / Regio / Stad / Gemeente / Lokale Overheid, Onderzoeksinstelling, Lobbyisten / Beroepsorganisaties / Vakbonden, Internationale Organisaties, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, MKB’s (‘tussen 10 en 249 werknemers), Micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers), Nationale Overheden, Startende Bedrijven, Universiteiten, Ondernemingen (meer dan 250 werknemers of niet gedefinieerd), Overheidsdiensten
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Total budget
Totaal budget: 1,582,770,847.00 EUR (Totale EU bijdrage: 1,329,787,234.00 EUR)
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van C(2014)10233 van 19.12.2014 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma "Concurrentievermogen";Handleiding voor kandidaten voor bepaalde prioritaire zwaartepunten (acties)
Usefull links
Operationeel Programma Concurrentievermogen (OPC) website
Handleiding voor kandidaten voor vastgelegde prioritaire zwaartepunten (acties) en informatie over oproepen