Terug naar zoekresultaten

ERP Programma Transport

 · Leningen voor modal shift maatregelen op spoor- of binnenvaartvervoer.

Contactpunten
Subsidiabele activiteiten

In aanmerking komende kosten:

  • Investeringen in infrastructuur, overslag en speciale apparatuur voor gecombineerd en intermodaal vervoer
  • Investeringen voor transport of overslag van bulkvracht (zoals bulkmaterialen, hout, pallets, break bulk)
  • Aankoop van speciale containers voor binnenvaart
  • Aankoop van speciale voertuigen voor intermodaal vervoer
  • Investeringen in nieuwe technologieën (systeem voor het volgen van gevaarlijke goederen, transporttelematica, logistieke systemen, overslag en laadtechnologie, enz.)
  • Overslagfaciliteiten (bijvoorbeeld kranen, transportbanden, laadhavens, laadbakken, enz.)
  • In-house transportapparatuur
Steunintensiteiten en voorwaarden

Projectomvang van EUR 350,000.00 tot EUR 4,000,000

Overige belangrijke informatie

Looptijd van het krediet is 6 tot 10 jaar. De eerste 2 jaar zijn vrij van aflossing, de rentetarieven zijn afhankelijk van de looptijd.

Naam van steunregeling (oorspronkelijke taal)
aws ERP-Verkehrsprogramm
Vorm van de steun

Lening

In aanmerking komende begunstigden
Transportbedrijven met hun vestigingsplaats in Oostenrijk
Rechtsgrondslag
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl. L 352 vom 24.12.2013 (kurz: „De-minimis“-Verordnung)
Relevante links
Austria Wirtschaftsservice