NRMM

In april 2017 zijn de ins en outs van EU-regeling 2016/1628 uitgelegd door een consortium onder leiding van Euromot. Deze regeling stelt eisen aan de emissie van vervuilend gas en fijnstof en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren van machines die niet voor de weg bestemd zijn, waaronder motoren in de binnenvaart.

Klik hier om de NRMM-gids te bekijken (of klik op de afbeelding). Momenteel werken de leden en partners van het EIBIP-platform aan een gids voor belanghebbenden in de binnenvaart. Onderwerpen die van belang zijn, kunnen in het onderstaande formulier worden vermeld.

NRMM