Back to results

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

 · Wilt u met uw scheepswerf een schip bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw. Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot te verminderen of (onderwater-)geluidsproductie te verlagen.

Actions able to be supported

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Afgezien van bovenstaande, toetsen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en een externe adviescommissie de aanvragen om te bepalen of het project voldoet aan de voorwaarden voor de regeling.

Voor 2019 is de regeling gesloten, de verwachting is dat deze in 2020 weer open zal gaan.

Rate of co-financing and conditions

Het budget in 2019 is € 4.600.000. Er is geen subsidie meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2019. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Title of the instrument
Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)
Type of aid

Subsidie