Back to results

Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

 · Het versterken van de concurrentiekracht van de EU, gebaseerd op de drie zuilen Excellente Wetenschap, Industrieel Leiderschap en Maatschappelijke Uitdagingen.

Actions able to be supported

In het programma „Maatschappelijke Uitdagingen“ in het kader van Horizon 2020 worden onderzoeksplannen in volgende – voor de binnenvaart relevante delen – ondersteund: Intelligent, milieuvriendelijk en geïntegreerd transport

  • Zuinige en emissie-arme voertuigen
  • Innovatie in de binnenvaartsector
  • Ontlasting van logistieke keten
Rate of co-financing and conditions
  • Tot 100% van de subsidiale kosten voor wat betreft onderzoek en ontwikkeling
  • 70-100% van de subsidiale kosten voor technologie-ontwikkeling, afhankelijk van de ondernemingsvorm
  • In alle gevallen worden de overheadkosten met een vast percentage van 25% vergoed.
Other important information

Projectvoorstellen kunnen in het kader van openbare tender-procedures ingediend worden: online handboek (http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm). Projectvoorstellen moeten via het EPSS (Electronic Proposal Submission Service) ingediend worden.

Title of the instrument
The European Framework Programme on Research and Innovation Horizon 2020 (2014 - 2020)
Type of aid

Directe subsidie

Eligible beneficiaries
EU Member States, Candidate Countries, Associated Countries and Third Countries
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2020
Total budget
appr. 80 bn.
Legal basis
Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (1)
Usefull links
Horizon 2020 - Website
Research and Innovation - Participant Portal
Online Manual